MENU CLOSE

การออกกำลังกายทำให้คุณก้าวหน้าไป 1 ก้าว เเต่การคุมอาหารที่ไม่มีประสิธิภาพทำให้คุณถอยหลังไป 2 ก้าว

การออกกำลังกายทำให้คุณก้าวหน้าไป 1 ก้าว เเต่การคุมอาหารที่ไม่มีประสิธิภาพทำให้คุณถอยหลังไป 2 ก้าว

การออกกำลังกายทำให้คุณก้าวหน้าไป 1 ก้าว แต่การคุมอาหารที่ไม่มีประสิธิภาพทำให้คุณถอยหลังไป 2 ก้าว
ดังนั้นการที่จะลดน้ำหนักได้สำเร็จจะต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเป็นหลัก การควบคุมอาหารไม่ใช้การอดเเต่เป็นการเลือกรับประทานและควบคุมปริมาณอาหารที่เหมาะสมกับการใช้งาน และการออกกำลังกายเป็นตัวช่วยให้คุณควบคุมน้ำหนักที่ลดได้ และทำให้ระบบในร่างกานสมดุล และมีสุขภาพกายและใจที่ดี

Latestเนื้อหาล่าสุด