MENU CLOSE

น้ำหนักที่สุขภาพดีของเราเท่าไหร่กัน

น้ำหนักที่สุขภาพดีของเราเท่าไหร่กัน

จากตารางเป็นน้ำหนักที่เทียบจากความสูง โดยน้ำหนักที่ได้นั้นเป็นช่วงน้ำหนักที่สุขภาพดีของเรา การลดน้ำหนักให้ผอมจนเกินไปนั้นจะส่งผลเสียแก่ร่างกายดังนั้นเช็คน้ำหนักตามความสูงของเรา สำหรับใครที่ยังลดไม่ได้วางเป้าหมายไว้ สำหรับคนที่ลดได้แล้วจงรักษาด้วยการทานอาหารที่ดี และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะ แต่อย่ายึดติดกับค่าตัวเลขบนตราชั่งจนลืมสุขภาพไปนะคะ

PS.ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยอาจคลาดเคลื่อนได้ตามสรีระ เพศและวัยค่ะ

 

Credit: thealtimatefemale.com

Latestเนื้อหาล่าสุด