Go to content

Motivation qoute (Toon): คนเราคิดจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่ง

แต่จงจำไว้ว่าจริงอยู่การรับประทานอาหารแบบจัดหนัก 1 มื้อไม่ได้ทำให้อ้วนขึ้น แต่ก็เป็นการสร้าง และบ่มเพาะนิสัย ให้เราชะล่าใจกลับมาทานเยอะอย่างเดิม ทางที่ดีควรจัดสรรปริมาณและ โอกาสในการรับประทานอาหารจัดหนักให้ดี จะได้ไม่เสียเวลากับการลดน้ำหนักมากจนเกินไป เพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ห้อและเหนื่อยจนเลิกไปเสียก่อน

Diet qoute cartoon

แต่จงจำไว้ว่าจริงอยู่การรับประทานอาหารแบบจัดหนัก 1 มื้อไม่ได้ทำให้อ้วนขึ้น แต่ก็เป็นการสร้าง และบ่มเพาะนิสัย ให้เราชะล่าใจกลับมาทานเยอะอย่างเดิม ทางที่ดีควรจัดสรรปริมาณและ โอกาสในการรับประทานอาหารจัดหนักให้ดี จะได้ไม่เสียเวลากับการลดน้ำหนักมากจนเกินไป เพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ห้อและเหนื่อยจนเลิกไปเสียก่อน

Latest