Go to content

พลังงานในเนื้อสัตว์

Food Unit Calories (kcal)
ไก่, เนื้อ, สด 100 g. 219
ไก่ เนื้ออก, สด 100 g. 172
ไก่ น่องไก่, สด 100 g. 214
หนังไก่ต้ม-ย่าง 100 g. 453
ไก่ดำ,กึ๋น 100 g. 97
ไก่ดำ,น่อง เนื้อและหนัง 100 g. 122
ไก่ดำ,ปีก, เนื้อและหนัง 100 g. 147
ไก่ดำ, สะโพก, เนื้อและหนัง 100 g. 127
ไก่ดำ, หน้าอก, เนื้อและหนัง 100 g. 115
ไก่บ้าน,กึ๋น 100 g. 111
ไก่บ้าน,น่อง เนื้อและหนัง 100 g. 119
ไก่บ้าน,ปีก เนื้อและหนัง 100 g. 137
ไก่บ้าน,สะโพก 100 g. 124
ไก่บ้าน,หน้าอก เนื้อและหนัง 100 g. 127
ไก่ป่า,น่อง เนื้อ 100 g. 139
ไก่ป่า,ปีก เนื้อและหนัง 100 g. 188
ไก่ป่า,สะโพก, เนื้อและหนัง 100 g. 218
ไก่ป่า,หน้าอก เนื้อและหนัง 100 g. 178
เขียด 100 g. 43
แคบหมู (ไม่มีมัน) 100 g. 515
เป็ด, เนื้อ 100 g. 199
แย้, แห้ง 100 g. 254
วัว, เนื้อ, สด 100 g. 134
วัว, เนื้อเค็ม (ชิ้นเกลือ) 100 g. 139
วัว, เนื้อติดมัน, ทอด 100 g. 412
วัว, ลูกชิ้น, ทอด 100 g. 225
วัว, เหงือกวัว, ทอด 100 g. 417
แหนม 100 g. 185
หมูหยอง 100 g. 357
หมูสามชั้น, สด 100 g. 384
หมูสันนอก, สด 100 g. 198
หมูสันใน, สด 100 g. 143
หมูสันคอ, สด 100 g. 220
หมู, กระพาะ, สด 100 g. 155
หมู, ตับ, สด 100 g. 117
หมู, เนื้อ, สด 100 g. 108
หมู, ปอด, สด 100 g. 107
หมู, มัน, สด 100 g. 714
หมู, เลือด 100 g. 36
หมู, ลูกชิ้น, ทอด 100 g. 372
หมู, หนัง 100 g. 306
หมูยอ 100 g. 341
ไส้กรอกเวียนนา, ไก่ 100 g. 335
ไส้กรอกเวียนนา, หมู 100 g. 263
ไส้กรอกหมู, ทอด 100 g. 409
ไส้อั่ว 100 g. 420

Latest