Go to content

สวนผักกินได้แบบออร์แกนิค

มาปลูกต้นอ่อนทานตะวันกันเถอะ

กินผักอายุสั้นทำให้อายุยืนยาว ต้นอ่อนทานตะวัน ผักอุดมประโยชน์ เต็มไปด้วยสารอาหาร ที่สามารถปลูกเองได้ภายในบ้าน ดูแลรักษาง่ายและสามารถเก็บกินได้ภายใน 7 วันเท่านั้น