Go to content

พลังงานในไข่

Food Unit Calories (kcal)
ไข่ไก่ 100 g. 160
ไข่ไก่, ทั้งฟอง 1 ฟองเล็ก 60
ไข่ไก่, ทั้งฟอง 1 ฟองใหญ่ 80
ไข่เป็ด 100 g. 186
ไข่เป็ด, ทั้งฟอง 1 ฟองเล็ก 73
ไข่เป็ด, ทั้งฟอง 1 ฟองใหญ่ 88
ไข่นกกะทา 100 g. 171
ไข่นกกะทา, ทั้งฟอง 1 ฟอง 15
ไข่ปลากระบอก, เค็ม 100 g. 480
ไข่จระเข้, ไข่ขาว 100 g. 15
ไข่จระเข้, ไข่แดง 100 g. 228
ไข่จระเข้, ไข่ทั้งฟอง 100 g. 128
ไข่จาระเม็ด(ไข่เต่าตะนุ) 100 g. 141
ไข่แมงมัน 100 g. 129
ไข่มดแดงและตัวอ่อน 100 g. 74

Latest