Go to content

เนื้อหาเกี่ยวกับ : ถั่ว

สารพันถั่วและเมล็ดพืช ของว่างทรงพลังของคนลดน้ำหนัก

ถั่วและเมล็ดพืช ถือเป็นแหล่งพลังงานที่มีประโยชน์ในช่วงของการลดน้ำหนัก สามารถทานถั่วและเมล็ดพืชเป็นของว่างระหว่างมื้อ จะช่วยลดความหิวและความอยากทานจุบจิบได้