Go to content

เนื้อหาเกี่ยวกับ : น้ำตาล

พลังงานในขนมหวานคลายร้อน

อากาศร้อนในหน้าร้อนอย่างนี้ หลายคนคงจะมองหาขนมหวานและเครื่องดื่มดับร้อนกัน เรามาดูค่าพลังงานของขนมหวานและเครื่องเย็นๆดับร้อนกัน