Go to content

เนื้อหาเกี่ยวกับ : โปรตีน

ข้าวโอ๊ต สุดยอดอาหารไขมันต่ำเพื่อการลดน้ำหนัก

ข้าวโอ๊ตเป็น หนึ่งในแป้งพลังงานสะอาดที่แนะนำให้ทานในช่วงลดน้ำหนัก เพราะให้พลังงานสูงย่อยช้า อิ่มนาน และไขมันต่ำ แถมมีคุณค่าทางอาหารสูงอีกด้วย

สุดยอดแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ

โปรตีนมีประโยชน์กับร่างกาย เราสามารถเลือกสุดยอดแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ ได้จาก 2 แหล่งใหญ่ๆคือ แหล่งโปรตีนที่มาจากสัตว์ และแหล่งโปรตีนที่มาจากพืชโดยแต่ละแหล้งจะมีสารอาหารและคุณประโยชน์แตกต่างกัน