Go to content

ติดหวานแหละดูออก อาการของคนติดหวาน

เช็คหน่อยดูซิ ใครติดหวานบ้าง อาการของคนติดหวานแบบนี้ ต้องปรับแก้นะกินหวานน้อยลงหน่อย ช่วยลดความเสี่ยงการเป็นโรคกลุ่ม NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) ได้นะ

Latest