Go to content

น้ำหนักอาจจะไม่ลงเเต่ลองเช็คสัดส่วนจะเห็นถึงความเเตกต่าง

เวลาลดอย่ากังวลที่ตัวเลขบนตราชั่งจนเกินเหตุ ลองกันมาจดบันทึกสัดส่วนของเราจะดีกว่า หรือเอารูปภาพเก่าๆมาเปรียบเทียบ อย่าเทียบกับคนอื่น อย่าลืมว่าเราไม่ได้แข่งลดน้ำหนักกับใคร แต่เรากำลังทำให้สุขภาพของเราให้ดีขึ้น ดังนั้นมันต้องใช้เวลา

shape checking

เวลาลดอย่ากังวลที่ตัวเลขบนตราชั่งจนเกินเหตุ ลองกันมาจดบันทึกสัดส่วนของเราจะดีกว่า หรือเอารูปภาพเก่าๆมาเปรียบเทียบ อย่าเทียบกับคนอื่น อย่าลืมว่าเราไม่ได้แข่งลดน้ำหนักกับใคร แต่เรากำลังทำให้สุขภาพของเราให้ดีขึ้น ดังนั้นมันต้องใช้เวลา

Latest