Go to content

เสื้อผ้าตอนที่อ้วนอย่าทิ้งเก็บไว้เตือนสติได้

เสื้อผ้าเก่าๆครั้งยังอ้วนอย่าเพิ่งโยนทิ้ง เอามาใส่ถ่ายรูปอวดใครต่อใคร เป็นความภูมิใจ ว่าเราทำได้ ก็ดีไปอีกแบบนะคะ ^^

before-after-dress

เสื้อผ้าเก่าๆครั้งยังอ้วนอย่าเพิ่งโยนทิ้ง เอามาใส่ถ่ายรูปอวดใครต่อใคร เป็นความภูมิใจ ว่าเราทำได้ ก็ดีไปอีกแบบนะคะ ^^

Latest