Go to content

ตารางพลังงานในอาหาร

การตรวจสอบปริมาณพลังงานในอาหารที่เราทานนั้นมีความสำคัญมากต่อทั้งสุขภาพ และน้ำหนักตัว ทาง LOVEFITT ได้พยายามรวบรวมไว้ให้ในตารางแล้วค่ะ

ในการควบคุมน้ำหนักให้ได้ผลได้นั้นเราควรจะต้องควบคุมการรับพลังงานแและปรับสมดุลของการใช้พลังงานให้ดี ซึ่งปรกติแล้วมนุษย์เราจะใช้พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่ ประมาณ 1600-2000 kcal ต่อวัน ดังนั้นในส่วนที่เรารับเกินมาจะถูกเก็บสะสมไว้เป็นพลังงานสำรองในรูปแบบของไขมัน และถ้าพฤติกรรมเราเป็นคนไม่ค่อยได้ออกแรงทำงาน หรือมีการเคลื่อนไหวร่างกายมากนัก ก็จะทำให้เราใช้พลังงานในชีวิตประจำวันน้อย จนไม่ได้ดึงเอาไขมันที่สะสมมาใช้ ไขมันนั้นก็จะสะสมทับถมๆไปเรื่อยๆจนเราอ้วนขึ้นและมีน้ำหนักเกินในที่สุด

ดังนั้นสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักตัว ต้องติดตามแคลอรี่อย่างใกล้ชิด หรือที่เราเรียกกันติดว่าการนับ แคลอรี่

น้ำหนักตัวจะเพิ่มหรือลดนั้น ขึ้นอยู่กับพลังงานที่ได้รับและพลังงานที่ใช้ไป ถ้าอยากกินมาก ต้องใช้แรงมาก วิธีตรวจสอบง่ายๆว่ากินอาหารพอดีหรือไม่ คือกินอาหารตามปกติทุกวัน และทำกิจกรรมตามปกติเป็นระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ถ้าน้ำหนักตัวคงที่ แปลว่าเท่าที่กินนั้นพอดีสำหรับน้ำหนักตัว ถ้าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น แปลว่ากินอาหารให้พลังงานมากเกินไป ถ้าน้ำหนักตัวลดลง แปลว่าพลังงานจากอาหารน้อยกว่าที่ร่างกายต้องการ

การปรับอาหารเพื่อเพิ่มหรือลดแคลอรี ทำง่ายที่สุดโดยเพิ่มหรือลดเครื่องดื่มที่ให้พลังงานน้ำอัดลมหนึ่งถ้วย ประมาณ 250 มิลลิลิตร ให้พลังงานประมาณ 100 กิโลแคลอรี พลังงานทั้งหมดมาจากน้ำตาล วันหนึ่งลดเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมแก้วเดียว เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่า จะลดพลังงานจากอาหารได้ 100 กิโลแคลอรี เจ็ดสิบเจ็ดวัน ประมาณสองเดือนครึ่งจะลดน้ำหนักได้หนึ่งกิโลกรัม ลดช้าๆแต่แน่นอน ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกาย ไม่ทำให้หิวโหยจนทนไม่ได้ สุขภาพจะดีขึ้น

ทาง LOVEFITT ได้พยายามรวบรวมปริมาณพลังงานในอาหารชนิดต่างๆมาไว้ในตารางเพื่อให้สืบค้นได้ง่ายขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากหลายแหล่งผ่านการสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ต และ เอกสารเผยแพร่จากสำนักโภชนาการ กรมอนามัย และอีกหลายๆแหล่งค่ะ หวังว่าตารางเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านไม่มากก็น้อยค่ะ มาตรวจสอบพลังงานในอาหารได้ที่นี่เลยค่ะ

Latest