Go to content

ปริมาณการเผาผลาญพลังงานในกิจวัตรประจำวัน

ร่างกายเผาผลาญพลังงานในทุกๆกิจกรรม ทุกๆอิริยาบถ เรามาดูว่าร่างกายเผาผลาญพลังงานเราไหร่ในการทำกิจวัตรประจำวัน ภายใน 10 นาที

10-min-burn-nomal-life2

ร่างกายเราเผาผลาญพลังงานเฉลี่ย ผู้ชาย อยู่ที่ 2000 kcal ต่อวัน และ ผู้หญิงอยู่ที่ 1600 kcal ต่อวัน ปริมาณพวกพลังงานเหล่านั้นร่างกายเอาไปใช่ทำอะไร คำตอบคือ ร่างกายเผาผลาญพลังงานเพื่อใช้ขับเคลื่อนระบบต่างๆภายในร่างกาย อวัยวะต่างๆ และกิจกรรมพื้นฐานที่เราต้องทำในแต่ละวันนั้นเอง

ตัวอย่างพลังงานที่เสนอเป็นปริมาณการเผาผลาญจากกลุ่มคนน้ำหนัก เฉลี่ย 55 กิโลกรัม ดังนั้นคนแต่ละคนต่างอายุต่างเพศต่างน้ำหนักก็จะมีปริมาณการเผาผลาญที่ต่างกันเช่นกัน

ปริมาณการเผาผลาญพลังงานในกิจวัตรประจำวัน (10 นาที)
รับประทานอาหาร18.3 kcal
อ่านหนังสือ15 kcal
นอนหลับ4.2 kcal
อาบน้ำ (ฝักบัว)36.7 kcal
ทำธุระส่วนตัว(นั่ง)18.3 kcal
นั่งเฉยๆ14 kcal

References

เรียบเรียง : lovefitt.com

  • เอกสารกรมอนามัย

Latest