Go to content

ปริมาณผลไม้ไทยที่ให้พลังงาน 60 kcal

การทานผลไม้ก็เป็นทางออกที่ดีในการกำจัดความหิวแลยังเหมาะกับผู้ควบคุมน้ำหนักมาก แต่ผลไม้ก็มีปริมาณน้ำตาลอยู่เหมือน ดังนั้นเราทราบได้อย่างไรว่าผลไม้ไทยๆของเราปริมาณเท่าไหร่ ที่ให้ปริมาณพลังงานที่พอเหมาะ วันนี้เรามีตัวอย่างจำนวนของผลไม้ไทยที่ให้พลังงาน 70 kcal   credit: สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

60kcal-fruit

การทานผลไม้ก็เป็นทางออกที่ดีในการกำจัดความหิวแลยังเหมาะกับผู้ควบคุมน้ำหนักมาก แต่ผลไม้ก็มีปริมาณน้ำตาลอยู่เหมือน ดังนั้นเราทราบได้อย่างไรว่าผลไม้ไทยๆของเราปริมาณเท่าไหร่ ที่ให้ปริมาณพลังงานที่พอเหมาะ วันนี้เรามีตัวอย่างจำนวนของผลไม้ไทยที่ให้พลังงาน 70 kcal

 

credit: สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

Latest