Go to content

กะเพราไทยในสวนข้างบ้าน

กะเพรา ผักที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ ภาพจำของอาหารไทย ในหลายๆ เมนู กะเพราเป็นผักพื้นบ้าน ที่มีสรรพคุณทางยามากมาย ให้ความอบอุ่น ช่วยขับลม

ที่บ้านไม่เคยต้องซื้อใบกะเพรา เพราะริมขอบรั้วบ้าน จะมีต้นกะเพราน้อยใหญ่สลับขึ้น หมุนเวียนเสมอ กะเพราเป็นผักที่เลี้ยงง่าย โตไว เรียกว่าตัดกินแทบไม่ทัน รดน้ำบ้าง ไม่รดน้ำบ้าง กะเพราก็ยังคงงอกงามดี จึงทำให้ทุกครั้งที่เห็นข้อมูลประจำปีเรื่องการตรวจสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ กะเพราเป็นผักชนิดนึงที่ติด 1 ใน 5 ผักที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด มันทำให้เกิดความสงสัยว่า กะเพรามีศัตรูพืชมากมายขนาดนั้นเลยหรือ??

Latest