Go to content

ของทอด ทำร้าย(หัว)ใจ

ของทอด สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจเพิ่มถึง 3% เลยทีเดียว

ของทอดทำร้าย(หัว)ใจ อย่างที่รู้ๆ กันว่าการกินอาหารทอดกรอบเป็นประจำ เป็นสาเหตุนึงที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ หัวใจวาย หัวใจล้มเหล ความดันเลือดสมองและหัวใจได้ เพราะทำให้ร่างกายเกิดอาการอักเสบ จากปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง แถมของทอดๆ ยังมีโซเดียมสูงอีกด้วย งานวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนที่กินของทอดเป็นประจำ 28% ของกลุ่มการสำรวจ พบปัญหาที่หัวใจมากกว่าคนที่นานๆ กินที หรือเพียงกินของทอดแค่ประมาณ 114 กรัม ต่อสัปดาห์ สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคเกี่ยวกับหัวใจเพิ่มถึง 3% เลยทีเดียว รู้ข้อมูลแบบนี้แล้วคนที่ชอบกินก็ลองปรับลดปริมาณลง กินน้อยหน่อย หรือนานๆกินทีจะดีกว่า

ที่มา: How much will fried foods harm your heart?, (www.health.harvard.edu)

Latest