Go to content

ดอกมะเขือเทศ

เล่าย้อนไปถึงการปลูกมะเขือเทศในหน้าฝนของปีที่แล้ว ที่ทุลักทุเล ล้มเหลว เจอทั้งศัตรูพืช แมลง และ ความผิดพลาดที่เกิดจากการขาดประสบการณ์ ทำให้ดอกร่วงหมด ไม่ติดลูกเลย มาครั้งนี้เก็บเกี่ยวและเรียนรู้แก้ไขปัญหามาเรื่อยๆ มะเขือเทศในฤดูหนาวที่ผ่านมาจึงค่อยๆ ออกดอกออกผลให้เห็น

มะเขือเทศไม่จำเป็นต้องช่วยในการผสมเกสรแบบฟักทอง หรือบวบ เพราะการผสมจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยการเขย่า หรือ เกิดจากแมลงที่จะบินตอมช่วยผสมเกสรให้

Latest