Go to content

ดอกเลมอนเริ่มออกแล้ว

ได้ลองปลูกต้นเลมอนไว้ที่บ้านอยู่หลายต้น ตอนนี้เริ่มทะยอยติดดอกกันแล้ว ไม่รู้ว่าจะติดลูกจนได้กินกับเค้าบ้างไหม เลมอนปลูกได้ในอากาศบ้านเรา ส่วนการบำรุง ดูแลก็คล้ายๆ กับมะนาว

Latest