Go to content

ปรับ…เรื่องกิน แค่กินดีก็ห่างโรค

การดูแลสุขภาพแบบง่ายๆ เพื่อให้ห่างจากโรค เพียงแค่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินให้ดีขึ้น ตามนี้

  • กิน-อยู่ให้สมดุล กินเท่าไหร่ ใช้เท่านั้น ควบคุมปริมาณอาหารให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่ทำ
  • ปรุงอาหารด้วยวิธี ต้ม นึ่ง ตุ๋น อาหารผัด ของทอด กินได้นานๆครั้ง
  • ต้องไม่ขาด ไขมันดี ไม่จำเป็นต้องงดหรือตัดไขมัน เพียงเลือกแหล่งไขมันที่ดีต่อสุขภาพ และกินในปริมาณที่เหมาะสม
  • ปรุงน้อยหน่อย อร่อยได้สุขภาพ ลดการกินอาหารรสจัดจ้าน หลีกเลี่ยงการปรุงรสเพิ่ม
  • ผัก-ผลไม้ 400 กรัม เลือกเป็นผักใบ 3 ส่วน และผลไม้หวานน้อย 2 ส่วน

Latest