Go to content

ผักสวนครัว พริกชี้ฟ้า

พริกชี้ฟ้า เป็นพริกที่เวลาซื้อมาทำอาหาร จะเหลือ เก็บนาน เน่าและทิ้งในที่สุด เลยจำเป็นต้องปลูกไว้เอง จะทำกับข้าวเมื่อไหร่ ก็ไปตัด สะดวกง่ายประหยัดได้มาก การปลูกพริกชี้ฟ้าก็ไม่ยากอะไร ดูแล พรวนดิน รดน้ำพอเหมาะ ใส่ปุ๋ยหมักอย่างสม่ำเสมอ ตัดแต่ทรงพุ่ม พริกชี้ฟ้าก็จะออกดอก และติดลูกให้กินอยู่เรื่อยๆ แล้ว

Latest