Go to content

พริก ผักปลูกง่าย ปลูกติดบ้าน

พริก เป็นผักสวนครัวที่ต้องปลูกติดบ้านไว้เสมอ เพราะสมาชิกในครอบครัวชอบกินอาหารรสจัดจ้าน พริกแกง เครื่องแกงก็โขลกเอง เราจึงใช้พริกเปลืองมากๆ เลยจำเป็นต้องลงมือปลูกไว้หน่อย พริกที่ปลูกรอบริมรั้วไว้จึงมีหลากหลายสายพันธ์ เพราะพริกเป็นผักที่ขึ้นง่าย เก็บเมล็ดจากพริกที่แก่จัด เอาลงกระถางเพาะไว้ ไม่นานต้นพริกก็งอกออกมาแล้ว จะปลูกลงดินก็ยิ่งงาม ปลูกในกระถางถางก็พอได้เก็บกิน ไม่ต้องกังวลเรื่องสารเคมี กินได้อย่างสบายใจ

พริก ผักปลูกง่าย

Latest