Go to content

มะระลูกแรกของบ้านเรา

ในที่สุด การปลูกมะระก็ประสบความสำเร็จ นี่คือมะระลูกแรกของรอบนี้ ต้นนี้เริ่มปลูกตอนปลายหน้าร้อน โดยใช้ความผิดพลาดจากการปลูกรอบที่แล้วมาปรับ แก้ ทั้งการวางต้น และการวางค้าง ศัตรูของมะระคือ แมลงวันทอง ที่จะเจาะลูกมะระ และวางไข่ไว้ เมื่อไข่ฟักตัวกลายเป็นหนอนอยู่ภายในลูกมะระ ทำให้มะระเน่าจากด้านใน กว่าจะรู้ ก็อดกินซะแล้ว

วิธีการที่ดีสุดคือการห่อผลมะระเพื่อป้องกันการเจาะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ใช้ถึงพลาสติก แต่ก็เจอปัญหาอีก เพราะความชื้นในถุงสูง เจอน้ำ เจอร้อน ทำให้ผลช้ำ ตายนึ่ง และเป็นเชื้อรา คราวนี้เลยลองใหม่ ลงทุนซื้อถุงตาข่ายมา ซึ่งราคาต่อถุงอาจจะสูงซักหน่อย แต่ก็สามารถนำกลับมาวนใช้ได้ ข้อดีของถุงตาข่านคือน้ำไม่ขัง ไม่เปียกชื้น และ อากาศถ่ายเทได้ดี

Latest