Go to content

มะเขือเทศพวงชมพู

ผลมะเขือเทศ พันธุ์พวงชมพู ที่เริ่มติดลูกให้ได้ชม ช่วงนี้ก็ดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยตามเสต็ป แต่ที่ต้องเพิ่มและระมัดระวังมากขึ้น คือ แมลงวันทอง ที่สร้างความเสียหาย เจาะลูกมะเขือเทศเพื่อวางไข่ ทำให้มะเขือเทศมีหนอนอยู่ภายใน เน่าและร่วงไป วิธีแก้ไขเรื่องแมลงวันทองเป็นเรื่องหน้าปวดหัว เพราะป้องกันให้ได้ 100% นั้นทำได้ยาก โดยเฉพาะมะเขือที่ไม่ได้ปลูกในโรงเรือน และการปลูกแบบไม่ใช้สารเคมีกำจัดแมลง สิ่งที่ทำได้คือ หมั่นตรวสอบดูแลสวน ฉีดพ่นน้ำหมักไล่แมลง และสุดท้ายคือ ห่อผลมะเขือเทศด้วยถุง ก็ช่วยให้ยังพอให้มีผลผลิตมะเขือเทศสวยๆ เหลือให้กินบ้าง ส่วนลูกที่ห่อไม่ทันก็ต้องทำใจ แบ่งบันกันกินละกัน

Latest