Go to content

ฤดูฝุ่น!! 5 หลักป้องกันภัยฝุ่น PM 2.5

ฤดูหนาว = ฤดูฝุ่น ฝุ่น PM2.5 กลับมาอีกแล้ว

ปัญหาเรื้อรังที่ไม่รู้ว่าต้องเจออีกนานแค่ไหน หนีไม่ได้ ก็ต้องเปลี่ยน

5 วิธีง่ายๆ ที่เริ่มได้ด้วยตัวเอง มีส่วนรช่วยป้องกันภัยจากฝุ่น PM2.5 ได้ ไม่มากก็น้อย

  1. รักษาความสะอาด ปัดกวาดทำความสะอาดบ้านทุกวัน หรือ วันเว้นวัน
  2. ตามข่าว ติดตามสถานการณ์ เช็กค่าปริมาณฝุ่นในพื้นที่
  3. ลดเวลาการทำกิจกรรมนอกบ้าน หรือ ใส่หน้ากากอนามัย หรือ N95 ทุกครั้งที่ต้องออกนอกบริเวณบ้าน
  4. สำหรับคนขี้แพ้(ฝุ่น) เตรียมยาประจำกายให้พร้อม หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบหมอ
  5. สร้างพื้นที่สีเขียวภายในบ้าน ปลูกต้นไม้ช่วยฟอกอากาศ และช่วยลดฝุ่นได้

References

  • สสส

Latest