Go to content

สัจธรรมที่ผุดขึ้นขณะคาร์ดิโอ

ช่วงเวลาตอนคาร์ดิโอ นอกจากจะจัดการเรื่องความเร็วในการวิ่งแล้ว (เพราะส่วนตัวจะวิ่งช้าสลับเร็ว ) ก็จะมีความคิดมากมายผุดขึ้นมาในสมอง วันนี้ก็เช่นกัน หลังจากเล่นเวทเสร็จก็มาคาร์ดิโอ นึกถึงคำพูดคนฝึกกล้ามเนื้อหลายคน บ่น อวดครวญว่าไม่ชอบคาร์ดิโอ ในขณะคนที่ชอบวิ่ง ชอบคาร์ดิโอ ก็จะไม่ชอบเล่นเวท

ซึ่งมันเป็นสัจธรรมมาก คนเล่นเวทสร้างกล้ามเนื้อ ต้องเพาะกล้ามเนื้อให้ใหญ่ได้รูปสวยงาม ด้วยน้ำหนักตัวขนาดนั้น การที่จะต้องไปวิ่งหรือคาร์ดิโอ 40-60 นาที ก็ทำให้ยากลำบากและเหนื่อยไม่ใช่เล่น

ในขณะที่คนที่ชอบวิ่งยาวๆ วิ่งได้หลายสิบกิโล ก็ไม่ชอบเล่นเวท เพราะกล้ามเนื้อไม่ได้ผ่านการฝึกให้ทนกับแรงต้าน จะให้ยกเหล็ก ลูกละ 20-30 กิโลก็คงไม่ไหว

แต่ถ้าหากมาลองคิดดูดีๆแล้ว สัจธรรมกำแพงเหล่านี้ มันเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเองหรือเปล่า ซึ่งตัวช่วยที่สามารถช่วยเราให้ข้ามข้อจำกัดของปัญหาเหล่านี้คือ “ความขยัน” ไม่ใครทำอะไรได้ดี ติดดาวในครั้งแรก การออกกำลังกายไม่ว่าจะคาร์ดิโอ หรือเล่นเวท ล้วนแล้วต้องขยันหมั่นฝึกทั้งสิ้น ขอให้ทนทำสิ่งที่ไม่ชอบ เลิกตั้งแง่ตั้งกำแพง แต่ให้ทำเหมือนการหยอดเหรียญลงกระปุก ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และพัฒนาการฝึกขึ้นทีละน้อย วันนึงเมื่อกระปุกเต็ม ผลของความพยายามจะทำให้ภูมิใจแบบสุดๆ

Latest