Go to content

เห็นเค้าฮิตทำน้ำปั่นดื่มกัน ก็เลยทดลองปลูกเองดูบ้าง ขึ้นฉ่ายฝรั่ง

ขึ้นฉ่ายฝรั่ง หรือ เซเลอรี่ เป็นผักที่ปลูกไม่ยาก แต่ถ้าอากาศไม่หนาวไม่เย็นเหมือนทางภาคเหนือ ลำต้นเซเลอรี่ก็จะไม่ใหญ่ ดูผิวเผินก็คล้ายขึ้นฉ่ายจีน แต่ลำต้นจะหนา และแข็งกว่า การดูแลก็ไม่ยาก ให้ปุ๋ยหมัก รดน้ำ พรวนดี คลุมหน้าดินรักษาความชื้น รอเวลา 60-70 วันก็เก็บเกี่ยวได้แล้ว หรือ ระหว่างทาง ใครจะเด็ดก้านแก่ๆ ไปทำอาหาร ปั่นน้ำก่อนก็ได้ เพราะความจริงเราสามารถปลูกเซเลอรี่ไว้ แล้วค่อยๆ ตัดกินไปเรื่อยๆ โดยไม่ต้องถอนก็ได้

Latest