Go to content

1 วัน กินเท่าไหร่?

ร่างกายต้องการสารอาหารแต่ละกลุ่มในปริมาณที่แตกต่างกัน (อัตราส่วนตามความต้องการพลังงานของร่างกาย)

55 – 60% คาร์โบไฮเดรต : ใช้เป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อนอวัยวะ และระบบต่างๆ ของร่างกาย

25 – 30% ไขมัน : ช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิด การกินไขมันดีช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้

10 – 15% โปรตีน : ช่วยซ่อมแซม เสริมสร้างกล้ามเนื้อ การเจริญเติบโต

400 กรัม ผัก-ผลไม้ : การกินผัก-ผลไม้เป็นประจำ ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในกลุ่ม NCDs ได้

Latest