Go to content

จะเริ่มวิ่ง เเล้วจะวิ่งยังไงดี

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ และหัวใจ ทำให้เราสามารถออกกำลังกายอื่นๆได้มากขึ้น แข็งแรงขึ้น นอกจากนี้การวิ่งยังถือว่าเป็น การออกกำลังกานที่สามารถเผาผลาญพลังงานได้ดี

running

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การเริ่มต้นการออกกำลังกายด้วยการวิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อ และหัวใจ ทำให้เราสามารถออกกำลังกายอืื่นๆได้มากขึ้น แข็งแรงขึ้น นอกจากนี้การวิ่งยังถือว่าเป็น การออกกำลังกานที่สามารถเผาผลาญพลังงานได้ดี

วิ่งอย่างไร?

การวิ่งควรวิ่งไม่ต่ำกว่า 30-40 นาทีโดยอาจใช้ความเร็วคงที่แต่เน้นที่ระยะทางและเวลา หรืออาจจะใช้วิธีการวิ่งแบบ Interval running คือการวิ่งสลับช้าและเร็ว เน้นที่สปีทและความชัน

เริ่มอย่างไร?

เริ่มแรกของการวิ่งสำหรับผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายหนัก การวิ่งถือเป็นการทรมานร่างกายมาก มักจะหอบเหนื่อยหายใจไม่ออกเลยทีเดียว ควรเริ่มจาก การตั้งเป้าเวลา เช่น ใช้เวลาเป็นตัวตั้ง ที่ 30 นาที โดยแบ่งเป็นเดินเร็วโดยเพิ่มความชัน 3 นาที วิ่ง 3 นาทีด้วยความชันปรกติ สลับไปมาจนครบ 30 นาที จากนั้นเมื่อรู้สึกว่า เวลาที่เราตั้งไว้ร่างกายไม่เหนื่อยไม่หอบ ก็ให้เพิ่มระยะเวลาปรับเป็น เดินเร็วๆ 2 นาที วิ่ง 4-5 นาที สลับไปมา จนครบ เมื่อร่างกายอยู่ตัว จึงปรับเพิ่ม จะไม่เดินเร็วเลยก็ได้ เวลารวม หรือเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็น ระยะทางรวมแทนก็ได้ และเพิ่มเวลาบนลู่นานขึ้น แล้วแต่ถนัดและความชอบ แต่สำคัญระหว่างการวิ่ง ควรพักจิบน้ำบ้างเพื่อบ้องกัน สภาวะขาดน้ำ เพราะจะทำให้หน้ามืด หรือหมดแรงเป็นลมได้ และเมื่อวิ่งเสร็จ ควรCool Down ร่างกาย โดยการเดินช้าๆอีก 2-3 นาที และจบด้วยการ ยืดกล้ามเนื้อ ต่อไป

วิ่งที่ไหน ?

ที่ไหนก็ได้ตามความชอบและความสะดวก ขอให้เป็นที่มีอาการถ่ายเทสะดวก

Latest