Go to content

ประเภทของการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายช่วยให้การลดน้ำหนักประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และช่วยให้เราควบคุมน้ำหนักที่ลดได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้ระบบต่างๆในร่างกายแข็งแรงส่งผลไห้สุขภาพโดยรวมแข็งแรง เรามีเรียนรู้กันนะคะว่าการออกกำลังกายมีกี่ประเภทและมีประโยชน์อย่างไร

exercise-type

การออกกำลังกายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

แอนาแอโรบิค Anaerobic, เวทเทรนนิ่ง (Weight Training)

การออกกำลังกายแบบไม่ใช้ออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญ พลังงาน เป็นการระเบิดพลังงานในเวลาสั้นๆ เช่น การเล่นเวทหรือ ยกน้ำหนัก (Weight Training) กล้ามเนื้อที่ได้จากการออกกำลังกายประเภทนี้จะเป็นมัดกล้ามเนื้อขาว ซึ่งจะระเบิดพลังงานสูงสุดในระยะเวลาสั้นๆ พลังงานที่เผาผลาญไม่ใช่ไขมัน แต่จะเป็นพลังงานสะสมที่ร่างกายเก็บไว้ที่กล้ามเนื้อและตับ (Glycogen-ไกลโคเจน) ในระยะยาวกล้ามเนื้อที่ใหญ่ ขึ้นจากการออกกำลังกายแบบ (Weight Training) จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้เป็นอย่างดี แม้ขณะนั่งอยู่เฉยๆหรือนอนหลับ

แอโรบิค Aerobic, คาร์ดิโอ (Cardio)

การออกกำลังกายแบบใช้ออกซิเจนช่วยใน การเผาผลาญไขมันไปใช้เป็นพลังงาน เป็นการออกกำลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 25 นาที เช่น วิ่ง ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เต้นแอโรบิค กล้ามเนื้อที่ได้จากการออกกำลังกายประเภทนี้ คือ มัดกล้ามเนื้อแดง ซึ่งจะเน้นความทนทาน

การออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันส่วนเกิน

หากเราต้องการเผาผลาญไขมันส่วนเกิน จะต้องออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic), คาร์ดิโอ (Cardio) เช่น การ วิ่ง,ว่ายน้ำ,ปั่นจักรยาน ต่อเนื่องอย่างน้อย 30 นาที ขึ้นไป เพราะในนาทีที่ 1-25 ร่างกายจะเผาผลาญพลังงานสะสมที่กล้ามเนื้อและตับ (ไกลโคเจน) หลังจากนาทีที่ 25 ร่างกายจะเริ่มนำไขมันมาเผาผลาญ การออกกำลังกายวันละ 10-15 นาที ไม่ช่วยเผาผลาญไขมัน หลายคนจึงเกิดการท้อแท้ เพราะออกกำลังกายไม่ถึง 30 นาที แล้วกลับไปรับประทานอาหารอย่างเต็มที่ โดยคิดว่าได้ลดไขมันไปบ้างแล้ว ทำไมต้องออกกำลังกายไม่น้อยกว่า 30 นาที  และอยากแนะนำให้ออกกำลังกายทั้งสองอย่างควบคู่กันไปเพื่อให้ได้ผลลัพท์ที่สมบรูณ์มากยิ่งขึ้นค่ะ

อ่านต่อเคล็ดลับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

Credit: women.sanook.com

Latest