Go to content

มารู้จักการออกกำลังกายร่วมกับ Stability ball หรือ Balancing Ball กัน

เป็นการออกกำลังกายที่ทำร่วมกับลูกบอลยางขนาดใหญ่ การออกกำลังกายกับ Stability ball เป็นการออกกำลังกายในกลุ่ม weight Training ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ช่วยกระชับสัดส่วน

Stability ball

เป็นการออกกำลังกายที่ทำร่วมกับลูกบอลยางขนาดใหญ่ การออกกำลังกายกับ Stability ball เป็นการออกกำลังกายในกลุ่ม weight Training ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ ช่วยกระชับสัดส่วน และ สนุกสนาน การออกกำลังกายกับ Stability ball นี้ จะใช้ลูกบอลมาช่วยเพิ่มการเกร็งและออกแรงกล้ามเนื้อ เพราะในขณะที่เราพยายามทรงตัวอยู่บนบอล เราจะเป็นจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อเพิ่มมากกว่าปรกติ

การออกกำลังกายกับ Stability ball มีหลากหลายท่า ตั้งแต่ง่ายมากๆสำหรับผู้เริ่มต้นการฝึก Weight training จนถึง ขั้นสูง นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มความหนักได้อีกโดยการเล่นควบคู่กับ Dumbbell ก็ได้

Latest