Go to content

สารพัดประโยชน์ของการขยับ

เหตุผลดีๆที่คุณควรออกกำลังกาย การออกกำลังกายไม่จำเป็นต้องไปออกที่ฟิตเนสอย่างเดียว เพราะแค่ขยับก็ได้ประโยชน์แล้ว

ประโยชน์ของการขยับร่างกาย

หลายคนมักจะเข้าใจว่าการออกกำลังกายต้องออกเป็นรูปแบบหรือเล่นกีฬาเท่านั้น แต่ความจริงแล้วแค่คุณทำตัวเองให้กระฉับกระเฉง เดินไปไหนมาใกล้ๆไหนแทนการนั้งรถ หรือ แม้แต่การทำงานบ้านก็ถือว่าได้ขยับร่างกายแล้ว
เหตุผลดีๆเมื่อคุณออกกำลังกายและขยับร่างกายอยู่เสมอคือ

ผลดีต่อระบบการเคลื่อนไหว

ทำให้กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ ตลอดจนไขกระดูกแข็งแรงและทำงานได้ดี ดังนั้นจึงส่งปลให้เคลื่อนไหวได้
คล่องแคล่วและทรงพลัง

ผลดีต่อหัวใจ

ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงไปเลี้ยงร่างกายได้มากชึ้น

ผลดีต่ออัตราการเต้นของชีพจร

ส่งผลให้ปริมาณแร่ธาตุที่สคัญในแง่ของสารอาหารเพิ่มขึ้น จะช่วยลดปริมาณของกรดแลคติดได้ดี ทำให้เกิดอาการเหนื่อยช้าลง

ผลดีต่อระบบทางเดินอาหาร

มีส่วนทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น โลหิตไหลไปสู่ตับได้มากขึ้น ดังนั้นจึงท้องไม่ผูก

ผมดีต่อการทำงานระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ

ผลดีต่อการทำงานประสานสัมพันธ์กันระหว่างประสาทและกล้ามเนื้อ

ผลดีต่อน้ำหนักตัว

มีผลช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆได้ขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกิดเผาผลาญไขมันส่วนเกิน

ลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

มีการศึกษาพบว่าคนที่เคลื่อนไหวร่างกายน้อยทีความมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่ากลุ่มคนที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายถึง 1.9 เท่า

ห่างไกลโรคเบาหวาน

คนที่กิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นโรคเบาหวานน้อยกว่าคนที่มีกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายน้อย เนื่องจากการออกกำลังกายและส่งผลช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงาน และลดระดับไขมันในเส้นเลือด นอกจากนี้ยังพบว่า สำหรัยผู้เป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้น การออกกำลังกายควบคู่ไปกับการควบคุมอาหารจะช่วยรักษาโรคได้ด้วยโดยที่กิจกรรมการเดินหลังการรับประทานอาหาร 30 นาที ก็สามารพช่วยควบคุมระดับกลูโคสในเลือกได้แล้ว

 

Credit: อินเตอร์เน็ต

Latest