Go to content

ออกกำลังกายไล่โรคร้าย ผลลัพธ์ดีๆที่ชวนให้คุณต้องออกกำลังกาย

การออกกำลังกายไม่เพียงใช้เป็นเครื่องมือในการลดน้ำหนักเพียงอย่างเดียว แต่การออกกำลังกายยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยขับไล่และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายได้อีกด้วย

ทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันคนไทยมีความเสี่ยงเป็นโรคชนิดไม่ติดต่อที่เกี่ยวกับการเสื่อมสภาพร่างกายสูงขึ้น เนื่องมาจากวิถีชีวิตของคนเราพึ่งพาเครื่องทุ่นแรงมากขึ้น ในขณะที่การเคลื่อนไหวของร่างกายน้อยลง เราเสพติดความสะดวกสบาย เดินด้วยตัวเองน้อยลง และทานอาหารที่มีปริมาณพลังงานและไขมันสูง จากสถิติพบว่า เราใช้เวลานอนพักผ่อนประมาณ 6-8 ชั่วโมง และที่เหลืออีกประมาณ 16 ชั่วโมง เราใช้ 60-80% หมดไปกับการนั่ง ด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้คนในปัจจุบันจึงมีการมีกิจกรรมทางกายลดลง และเป็นเหตุที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น สิ่งที่ตามมาพร้อมน้ำหนักตัวก็คือ การเกิดโรคเบาหวาน และโรคต่างๆที่เกี่ยวกับหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิต โดยองค์การอนามัยโลกระบุว่า น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นคือภาวะคุกคามมนุษยชาติ เพราะการเป็นเบาหวานจะนำไปสู่โรคอีกหลายโรค อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว สามารถช่วยขับไล่โรคร้าย ช่วยให้เรามีสุขภาพดีได้ถึง 8 อย่าง ดังนี้

  • การออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก ช่วยลดการเสียชีวิตและความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหน้าอกซ้ำซ้อน ได้ถึงร้อยละ 50
  • การออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ถึงร้อยละ 60
  • การออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักจะช่วยลดการเกิดโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงได้ถึงร้อยละ 40
  • การออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจ ได้ร้อยละ 27
  • การออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานชนิดที่ 2 ได้ร้อยละ 58
  • การออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักช่วยให้การรักษาเบาหวานชนิดที่ 2 มีประสิทธิภาพมากขึ้นถึง 2 เท่า เทียบกับการไดรับอินซูลินแบบมาตรฐาน
  • การออกกำลังกายจะช่วยลดภาวะซึมเศร้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เทียบเท่าการบำบัดด้วยยาและพฤติกรรม
  • ผู้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนั้นมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต น้อยกว่าผู้ที่มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในระดับต่ำถึงร้อยละ 20 และมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งน้อยกว่าถึงร้อยละ 33

เมื่อทราบแล้วว่าการออกกำลังกายนั้นมีประโยชน์มากขนาดนี้ ก็คงถึงเวลาที่จะเริ่มขยับรับสุขภาพดีด้วยการออกกำลังกายอย่างเป็นประจำ และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อไล่โรคร้ายและมีสุขภาพที่แข็งแรงและสมบูรณ์

 

Credit: สสส

Latest