Go to content

Acroyoga การฝึกโยคะเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์

เราคงเคยได้ยินชื่อการฝึกโยคะแบบนี้มาบ้างแล้วนะคะ และคงได้เห็นลีลาการฝึกของคุณครูคนเก่งคุณ เคทไบรโอนี่ กับแฟนหนุ่มรูปงาม วันนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโยคะอีกแขนงหนึ่งที่มีชื่อว่า “Acro-yoga”กันค่ะ

Acro Yoga

เราคงเคยได้ยินชื่อการฝึกโยคะแบบนี้มาบ้างแล้วนะคะ และคงได้เห็นลีลาการฝึกของคุณครูคนเก่งคุณ เคทไบรโอนี่ กับแฟนหนุ่มรูปงาม วันนี้เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับโยคะอีกแขนงหนึ่งที่มีชื่อว่า “Acro-yoga” ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างโยคะ และ กายกรรม ผสมผสาญการนวดแผนไทยที่คิดค้นขึ้นโดยอาจารย์สอนโยคะแห่งประเทศ อเมริกา Jason Nemer และ Jenny Klein โดยมุ่งหวังให้โยคะชนิดนี้มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความไว้วางใจ การมีปฏิสัมพันธ์ และความสนุกสนานระหว่างผู้เล่นแต่ละคน

การฝึก Acroyoga จะแบ่งบทบาทของผู้เล่นแต่ละท่านออกเป็นสามแบบ โดยผู้เล่นจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบทบาทกันไป ดังนี้

Base

หรือผู้เล่นที่เป็นฐาน จะเน้นฝึกฝนความแข็งแรงและมั่นคงของร่างกาย ใช้ร่างกายส่วนหลังและต้นขาหลังสัมผัสกับพื้นเป็นส่วนใหญ่ และจะใช้ทั้งแขนและขาในการช่วยทรงตัวและสนับสนุนผู้ที่เป็น “flyer” โดยใช้ฝ่ามือและฝ่าเท้าในการดันร่างกายบริเวณสะโพกหรือหน้าท้อง

Flyer

เน้นฝึกฝนความสมดุล ความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว และความมั่นใจในตัวเอง จะเป็นผู้ที่เล่นอยู่กลางอากาศโดยการดันของ Base และจะต้องมีการสับเปลี่ยนท่าทางกลางอากาศด้วยโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงให้เป็น ประโยชน์

Spotter

เป็นผู้สังเกตการณ์และคอยสนับสนุนให้การฝึกเป็นไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น คอยจับและระวังให้ Flyer ในบางจังหวะอีกหน้าที่หนึ่งคือคอยให้คำแนะนำเรื่องท่าทางและท่าฝึกแก่ Base และ Flyer

ท่าที่ใช้ในการฝึกบางส่วนของ Acroyoga นั้นดัดแปลงมาจากท่าของนวดแผนไทย ที่การนวดนั้นได้ประโยชน์ทั้งผู้นวดและผู้ถูกนวด คือต่างฝ่ายต่างเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้นั่นเอง บวกกับการยืดหยุ่นร่างกายและการควบคุมลมหายใจแบบโยคะ (ทั้งนี้แต่ละคนจะต้องเคยผ่านการฝึกฝนโยคะมาก่อนแล้ว) ทั้งสองฝ่ายจะต้องรู้จังหวะ สรีระ รับฟังและเชื่อมั่นในตัวของอีกฝ่ายเพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความราบรื่น

นับว่าเป็นโยคะศาสตร์อีกแขนงหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างความสมดุลทางร่างกายและจิตใจ ไปพร้อมๆกับการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติและกลมกลืนทีเดียวค่ะ

 

Credit: acroyoga.org, Wikipedia.org, equinox

Latest