Go to content

Kettlebell Exercise หรือ Kettlebell swing training เเทรนการออกกำลังเเนวใหม่เพื่อหุ่นสวย

คำศัพท์รัสเซีย สำหรับ เค็ทเทิลเบ็ล แปลว่า GIRYA ปรากฏขึ้นครั้งแรกในพจนานุกรมรัสเซีย ในปี ค.ศ.1704 โดยลักษณะของเค็ทเทิลเบ็ล (Kettlebell) ทำมาจากเหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนและซิลิคอนมีลักษณะคล้ายลูกกระสุนปืนใหญ่ที่มีด้ามจับบริเวณด้านบนสุด และใช้หน่วยน้ำหนักรัสเซีย ที่เรียกว่า Pood และ1 pood เท่ากับ 16 กิโลกรัม และมีน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.25-3 poods หรือ 4-48 กิโลกรัม

Kettlebell

เค็ทเทิลเบล (Kettlebell) เป็นการฝึกที่ได้รับความนิยมอยู่ในประเทศรัสเซียเป็นเวลาหลายปีมาแล้ว

คำศัพท์รัสเซีย สำหรับ เค็ทเทิลเบ็ล แปลว่า GIRYA ปรากฏขึ้นครั้งแรกในพจนานุกรมรัสเซีย ในปี ค.ศ.1704 โดยลักษณะของเค็ทเทิลเบ็ล (Kettlebell) ทำมาจากเหล็กที่มีส่วนผสมของคาร์บอนและซิลิคอนมีลักษณะคล้ายลูกกระสุนปืนใหญ่ที่มีด้ามจับบริเวณด้านบนสุด และใช้หน่วยน้ำหนักรัสเซีย ที่เรียกว่า Pood และ1 pood เท่ากับ 16 กิโลกรัม และมีน้ำหนัก ตั้งแต่ 0.25-3 poods หรือ 4-48 กิโลกรัม การกำเนิดกีฬา เค็ทเทิลเบล (Kettlebell sport) โดยด็อกเทอร์ วราดิสราฟ คราเยพสกี้ผู้กำหนดศัพท์คำว่า “Heavy athletics” (tyazholaya atlitika) หรือชื่อของกีฬายกน้ำหนักของชาวรัสเซียในปัจจุบัน ในอดีตผู้ชายทุกคนที่มีความแข็งแรงและนักยกน้ำหนักถูกเรียกว่า girevik หรือ เค็ทเทิลเบลแมน (Kettlebell man) และได้รับการถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

การฝึกเค็ทเทิลเบล สวิง (Kettlebell swing training) หมายถึง การออกกำลังกายโดยการเหวี่ยงน้ำหนักตั้งแต่ 0.25-3 poods หรือ 4-48 กิโลกรัม ผ่านระหว่างขาทั้งสองข้าง ให้ลอยขึ้นสู่ระดับหน้าอก การออกกำลังกายด้วยเค็ทเทิลเบล สวิง คือท่าพื้นฐานในการเริ่มออกกำลังกาย และเป็นพื้นฐานไปสู่ท่าอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาอย่างเช่น โวโรปาเยฟ (Voropayep, 1983) ได้ศึกษาเค็ทเทิลเบลที่มีต่อนักศึกษาหมาวิทยาลัยสองกลุ่มโดยใช้แบบทดสอบร่างกายของทหาร ดึงข้อ (pull-ups) กระโดดไกล (Standing broad jump) วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 100 เมตร (100-meter sprint) และ วิ่ง 1 กิโลเมตร (1 K run) ผลปรากฏว่ากลุ่มทดลองได้คะแนนดีกว่าในทุกๆ แบบทดสอบ นอกจากนี้ เบอร์คอฟ และคณะ (Burkov., et al 1985) ได้กล่าวว่าการฝึกเค็ทเทิลเบล คือหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาความแข็งแรงของมนุษย์ (Tsatsouline, 2006)

 

Credit:t-change.blogspot.com/

Latest