Go to content

ผักที่มีสารเคมีตกค้างมากที่สุด กินผักต้องใส่ใจ

ผักเป็นสิ่งจำเป็นในขณะลดน้ำหนัก เพราะมีพลังงานต่ำ แต่การนำผักมารับประทานก็ต้องใส่ใจว่าผักนั้นมีสารปนเปื้อนมากน้อยขนาดไหน และควรล้างทำความสะอาดอย่างไร

ผักที่มีสารเคมี

ทางสายลดน้ำหนักและสุขภาพการทานผักผลไม้ถือว่าเป็นเรื่องหลักที่เราต้องพบเจอทุกวัน  แต่รู้ไว้ใช่ว่าจะได้ระวัง เรื่องของสารพิษบนเปื้อนที่อยู่ในผักว่าผักอะไรบ้างที่มักตรวจพบสารพิษบนเปื้อนมากที่สุด ข้อมูล จากปี 2555-2556

ซึ่งผักที่ตรวจพบสารเคมี ตกค้างมากที่สุด ได้แก่

 1. ผักคะน้า
 2. พริกสด
 3. ผักกวางตุ้ง
 4. ผักบุ้ง
 5. กะหล่ำปลี
 6. แตงกวา
 7. ดอกกะหล่ำ
 8. ต้นหอม
 9. ผักชี
 10. หัวไชเท้า

อย. เผยจากผลสำรวจพบว่า ผักคะน้า เป็นผักที่เสี่ยงต่อการมีสารพิษตกค้างมากกว่าผักชนิดอื่นๆ ไม่ว่าผักจะมาจากตลาดสด หรือซูเปอร์มาร์เก็ตก็ตาม

ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เผยว่า หลังจากทาง อย.จัดเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Unit : MU) สำนักอาหาร ลงพื้นที่ เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพผักผลไม้ทางด้านเคมีและจุลินทรีย์ในเขตกรุงเทพมหานครที่จำหน่ายในท้องตลาด โดยใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น

จากการเก็บตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม — 25 มิถุนายน 2555 ทั้งหมด 1,987 ตัวอย่าง พบจำนวนตัวอย่างไม่ผ่านเกณฑ์ 69 ตัวอย่าง แบ่งเป็นตัวอย่างผักผลไม้ที่สุ่มตรวจจากตลาดสดที่ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 60 ตัวอย่าง พบผักสดที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด ได้แก่ 1.คะน้า 2.กะหล่ำดอก 3.ต้นหอม

นอกจากนี้ยังพบผักผลไม้ที่สุ่มตรวจจากซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 9 ตัวอย่าง พบผักสดที่มีสารพิษตกค้างมากที่สุด 1.คะน้า 2.มะเขือพวง 3.พริกไทย จะเห็นว่าทั้งสองสถานที่ คะน้า เป็นผักที่มีสารพิษตกค้างมากสุด

สำหรับอาหารที่มีสารปนเปื้อนเกินค่าความปลอดภัย
ร้อยละ 63%  พบในตลาดสด
ร้อยละ 11 %  พบในแผงลอย
ร้อยละ 7%  พบในตลาดค้าส่ง
ร้อยละ 3.4 %  พบในตลาดนัด
ร้อยละ 3 %  พบในรถเร่

จากลิสข้างต้นเป็นผักที่ต้องซื้อติดบ้านทั้งนั้นดังนั้นก่อนจะนำมาปรุงควรล้างและทำความสะอาดให้ดี

วิธีล้างผักผลไม้ ให้สะอาด มั่นใจ ปลอดภัย จากเชื้อโรค พยาธิ และยาฆ่าแมลง

มี  3  วิธี คือ

 1. ปล่อยให้น้ำไหลผ่านประมาณ  2  นาที
 2. แช่ในน้ำละลายเกลือแกงในอัตราส่วนเกลือ  2  ช้อนโต๊ะต่อน้ำ  4  ลิตร
 3. แช่ในน้ำที่ผสมน้ำส้มสายชู อัตราส่วนน้ำส้มสายชู ครึ่งถ้วย ต่อน้ำ  4  ลิตร

วิธีการล้างผักอย่างปลอดภัย

References

 • kapook.com
 • หนังสือพิมพ์แนวหน้า
 • matichon.co.th

Latest