Go to content

รู้จัก HMB ตัวช่วยสำคัญในการดูแลกล้ามเนื้อ ทั้งเสริมสร้าง และชะลอการสลายของกล้ามเนื้อ

เมื่ออายุมากขึ้น เราอาจสูญเสียกล้ามเนื้อได้มากถึง 1 ใน 3 การดูแลกล้ามเนื้อไม่เพียงแต่เสริมสร้าง แต่ต้องรักษา ไม่ให้เกิดการสลาย HMB ตัวช่วยที่ทั้งเสริมสร้าง และชะลอการสลายของกล้ามเนื้อ

การดูแลกล้ามเนื้อ ไม่ใช่แค่เสริมสร้างกล้ามเนื้อ แต่ต้องดูแลไม่ให้เกิดการสลายของกล้ามเนื้อด้วย

ในช่วงอายุ 40-80 ปี เราอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากถึง 1 ใน 3 ซึ่งอาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน หรือการพลัดตกหกล้มได้ ดังนั้น การดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อจึงไม่ใช่เรื่องที่เราจะละเลยได้อีกต่อไป! 

ขอแนะนำตัวช่วยสำคัญในการดูแลกล้ามเนื้อ อย่าง HMB (เอช เอ็ม บี) สารที่สังเคราะห์มาจาก กรดอะมิโนลิวซีน ที่พบได้ในกล้ามเนื้อ HMB ช่วยสร้าง และชะลอการสลายของมวลกล้ามเนื้อ และช่วยเพิ่มความแข็งของกล้ามเนื้อได้

HMB จึงมีประโยชน์อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีอัตราการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นตามธรรมชาตินั่นเอง

เราควรหมั่นดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อตั้งแต่เนิ่นๆ โดยการทานอาหารหลัก 5 หมู่ ควบคู่กับการออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอแล้ว และควรเสริมด้วยอาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดีหลายชนิด ที่มีส่วนช่วยชะลอการสลายตัวของมวลกล้ามเนื้อ ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้

HMB (เอช เอ็ม บี) สารที่สังเคราะห์มาจาก กรดอะมิโนลิวซีน
HMB

กล้ามเนื้อ คืออวัยวะส่วนสำคัญที่ช่วยในการออกแรง และเคลื่อนไหว โดยมีหน้าที่ช่วยในการพยุง ปรับท่าทาง การเคลื่อนที่ และการเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆ ทั้งภายนอก และภายในร่างกาย ซึ่งปกติแล้วร่างกายเราจะมีกล้ามเนื้อ ประมาณ 75% ของน้ำหนักตัว ซึ่งกล้ามเนื้อ ก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆ ที่ต้องการการดูแล ไม่เพียงแต่ต้องเสริมสร้างปริมาณและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท่านั้น แต่ต้องรักษา และชะลอการสูญเสียไปของกล้ามเนื้อที่อาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย รวมถึงการสูญเสียกล้ามเนื้อโดยธรรมชาติจากอายุที่เพิ่มขึ้น

การบำรุงกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เริ่มด้วยการดูแลเรื่องการทานอาหารครบ 5 หมู่ เสริมอาหารที่มีโปรตีนครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง และเติมอาหารที่มี HMB ที่มีส่วนช่วยชะลอการสลายของกล้ามเนื้อ

กล้ามเนื้อ ส่วนสำคัญต้องดูแล โดยเฉพาะในผู้สูงวัย

กล้ามเนื้ออาจเสื่อมลง หรืออาจเกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้ หากไม่ได้ใช้งานหรือขาดการออกกำลังกาย นอกจากนี้ การสูญเสียกล้ามเนื้อสามารถเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ เนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น และนี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของอุบัติเหตุต่างๆ จากการหกล้มในผู้สูงอายุ

เมื่อเข้าสู่วัย 40 ปี ร่างกายอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อมากถึง 8% ในทุกๆ 10 ปี และเมื่อเข้าสู่วัย 70 ปีขึ้นไป เราอาจสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นถึง 15% ในทุกๆ 10 ปี

นั่นหมายถึง ในช่วงอายุ 40-80 ปี อาจเกิดการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อได้มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกาย ส่งผลให้แนวโน้มการพลัดตกหกล้มในวัยผู้สูงอายุเพิ่มสูงขึ้น โดยอัตราการหกล้มของผู้สูงอายุอาจเท่ากับ 27% – 42% ต่อปีเลยทีเดียว

ดังนั้นการดูแลสุขภาพกล้ามเนื้อจึงไม่ใช่เรื่องที่จะละเลยได้อีกต่อไป โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุ

ในช่วงอายุ 40-80 ปี ร่างกายอาจเสียมวลกล้ามเนื้อถึง 1 ใน 3

รู้จัก HMB ตัวช่วยสำคัญในการ ดูแลกล้ามเนื้อ

HMB (เอช เอ็ม บี) คือ เบต้า ไฮดรอกซี เบต้า เมทิลบิวไทเรต (beta-hydroxy-beta-methylbutyrate) ที่ถูกพัฒนาในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นสารที่สังเคราะห์มาจากกรดอะมิโนลิวซีน ที่พบได้ในกล้ามเนื้อ มีบทบาทในการสร้างและชะลอการสลายของมวลกล้ามเนื้อ และยังช่วยเพิ่มความแข็งของกล้ามเนื้อได้

HMB จึงมีประโยชน์มากต่อคนที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ และช่วยชะลอการสลายของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ควรให้ความสำคัญเรื่องโภชนาการที่ครบถ้วนจากอาหารหลัก 5 หมู่ ควบคู่กับการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ และเสริมด้วยอาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB และโปรตีนคุณภาพดีหลายชนิด เป็นส่วนประกอบ มีส่วนช่วยชะลอการสลายตัวของมวลกล้ามเนื้อ ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในผู้สูงอายุได้

HMB ตัวช่วยสำคัญในการดูแลกล้ามเนื้อ

จากงานวิจัยพบว่า ปริมาณ HMB ที่เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อนั้นอยู่ที่ประมาณ 1.5 กรัมต่อวัน  โดยหากต้องการได้รับ HMB ในปริมาณที่แนะนำ จะเท่ากับการทานไข่ไก่มากถึง 50 ฟอง, หรือเนื้ออกไก่ประมาณ 7 ชิ้น ซึ่งเป็นปริมาณที่ร่างกายไม่สามารถทานเพื่อให้ได้รับ HMB ตามปริมาณที่แนะนำได้ ด้วยเหตุนี้ HMB จึงถูกนำมาพัฒนาให้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในอาหารสูตรครบถ้วน เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรง

HMB ปริมาณ 1.5 กรัม

เสริมสร้างกล้ามเนื้อ ต้องไม่ลืม รักษาไม่ให้สลาย

วิธีง่ายๆ ในการรักษาและดูแลกล้ามเนื้อ เริ่มจากการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับคนในกลุ่มนี้จะเน้นที่การเลือกกิจกรรม ให้ได้ออกแรงขยับร่างกาย เพิ่มความแข็งแรง ความอดทน และความยืดหยุ่นของข้อต่อต่างๆ แต่จะต้องจำกัดไม่ให้หักโหมจนเกินไป

เรื่องโภชนาการก็สำคัญ เลือกกินอาหารดีมีประโยชน์ ที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน อาหารที่มีทั้ง HMB และ โปรตีนคุณภาพดีหลายชนิด โดย HMB สามารถช่วยเสริมสร้างและชะลอการสลายของมวลกล้ามเนื้อได้ และเมื่อทานคู่กับโปรตีนคุณภาพดีหลายชนิด เช่น โปรตีนเวย์ เคซีน และโปรตีนสกัดจากถั่วเหลือง จะยิ่งช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรง โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หรือ ผู้ที่มีข้อจำกัดด้านการทานอาหาร การเสริมด้วยอาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB และ โปรตีนคุณภาพดีหลายชนิด ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้ร่างกายได้รับHMB และโปรตีนอย่างเพียงพอ

นอกจากนี้ การทำจิตใจให้สดชื่น สดใส การพักผ่อนอย่างเพียงพอ มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง และชะลอการสลายกล้ามเนื้อได้เช่นกัน เพราะในขณะนอนหลับ ร่างกายจะได้พักและผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างร่าย และกล้ามเนื้อ ไปพร้อมกัน

รู้จัก HMB เพิ่มเติมได้ที่ FB : Abbott Nutrition Care
เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารสูตรครบถ้วนที่มี HMB คลิก https://bit.ly/3Aqz59u

Latest