Go to content

5 ของว่างที่ควรหลีกเลี่ยงขณะท้องว่าง

ทราบหรือไม่ว่ามีอาหารว่างบางชนิดที่ไม่เหมาะที่จะรับประทานขณะที่ท้องว่างหรือขณะที่หิวจัด

5-ของว่างที่ควรหลีกเลี่ยงขณะท้องว่าง

ทราบหรือไม่ว่ามีอาหารว่างบางชนิดที่ไม่เหมาะที่จะรับประทานขณะที่ท้องว่างหรือขณะที่หิวจัด

  1. นมและนมถั่วเหลือง เพราะนมที่อุดมไปด้วยโปรตีนจะเกิดประสิทธิภาพมาก เมื่อกระเพาะอาหารมีสารอาหารประเภทแป้งอยู่ด้วย
  2. กล้วย เพราะกล้วยอุดมไปด้วยธาตุแมกนีเซียม การรับประทานกล้วยขณะท้องว่าง จะทำให้ปริมาณแมกนีเซียมในเลือดเพิ่มสูงขึ้น ทำให้สูญเสียสัดส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมไป เป็นการยับยั้งการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ
  3. ของหวานรวมถึงน้ำอัดลมและช็อกโกแลต เพราะหากรับประทานขณะท้องว่าง จะทำให้โปรตีนรวมตัวกับน้ำตาลส่งผลต่อการดูดซึมโปรตีนทุกชนิด และลดสมรรถภาพการทำงานของระบบหมุนเวียนโลหิตและไต
  4. ชา เพราะน้ำชาแก่ทำให้กรดเกลือในน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเจือจาง ส่งผลให้การทำงานของระบบย่อยอาหารลดลง และเกิดอาการใจสั่น เวียนศีรษะ มือเท้าไม่มีแรง
  5. กระเทียม เพราะกระเทียมมีฤทธิ์ทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารได้รับการกระตุ้น เกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารอักเสบรุนแรงได้

 

Credit: kamolonline.net

Latest