Go to content

Immunotherapy หรือ ภูมิคุ้มกันบำบัด ความหวังใหม่ในการรักษามะเร็ง ที่ผลข้างเคียงน้อยกว่า

มะเร็ง โรคร้ายที่ทำสถิติการเสียชีวิตติดอันดับต้นๆ ซึ่งการรักษาโรคมะเร็งเดี๋ยวนี้ก้าวหน้าไปมาก การรักษาด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด(Immunotherapy) ก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่มีผลข้างเคียงจากการรักษาน้อย เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ

ปัจจุบันมีผู้คนจำนวนมาก เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ในปี พ.ศ. 2560 คนไทยในทุกๆ 100,000 คน มีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งประมาณ 120 คน โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2537 ที่มีคนไทยเสียชีวิตจากมะเร็งประมาณ 49 คนต่อประชากร 100,000 คน นั้นหมายถึง คนไทยตายด้วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น ถึง 3 เท่าตัว*

การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบัน ก้าวหน้าไปมาก มีงานวิจัย และเทคโนโลยีมากมาย ที่ถูกใช้ช่วยในการรักษา “ภูมิคุ้มกันบำบัด ” Immunotherapy ก็เป็นการรักษาโรคมะเร็งวิธีนึง ที่ต่างไปจากการรักษาด้วยการผ่าตัด เคมีบำบัด และรังสีรักษา

“ภูมิคุ้มกันบำบัด” Immunotherapy เป็นวิธีกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ตามปกติ เสริมระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถทำหน้าที่ต่อสู้กับมะเร็งได้ และช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นสิ่งแปลกปลอมให้ออกไปจากร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลข้างเคียงจากการรักษา และช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

5 อันดับมะเร็งที่พบมากที่สุด

คนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปีๆ หนึ่งมีจำนวนไม่น้อย ซึ่งมะเร็งที่พบบ่อยในประชากรไทยแยกตามเพศ ได้แก่

เพศชาย

 • มะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

เพศหญิง

 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งตับและท่อน้ำดี
 • มะเร็งปากมดลูก
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
 • มะเร็งปอด

(สถิติโรคมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 (ต่อประชากร 100,000 คน)

Reference: https://bit.ly/2X4IDWB
ข้อมูล “กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, แผนยุทธศาสตร์สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565” สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข

ผลข้างเคียงของการรักษามะเร็ง

ปัจจุบันการรักษาโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งการผ่าตัด เอาชิ้นเนื้อร้ายออก การรักษาด้วยเคมีบำบัด โดยใช้เคมีเข้าไปทำลายเซลล์ที่เพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการสกัดการเพิ่มจำนวนของเซลล์ร้าย ในขณะเดียวกันก็ทำลายเซลล์อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน จึงทำให้เกิดภาวะผมร่วง และ การใช้รังสีรักษา คือการฉายแสงเข้าทำลายเซลล์ร้าย แต่เซลล์ดีก็ถูกทำลายด้วยเช่นกัน จึงส่งผลไปยังสุขภาพของผู้ป่วย ทำให้ร่างกายให้อ่อนแอลง

โดยค่ารักษาเฉลี่ยของแต่ละวิธีจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับตำแหน่งอวัยวะที่เกิดโรค และระยะโรคที่พบและแนวทางการรักษาตามการวินิจฉัยของแพทย์

การรักษาด้วยการผ่าตัด เฉลี่ยเริ่มต้นที่ 30,000 – 200,000 บาท
การรักษาด้วยเคมีบำบัด เฉลี่ยเริ่มต้นที่ 100,000 – 1,200,000 บาท
การรักษาด้วยรังสีรักษา เฉลี่ยเริ่มต้นที่ 150,000 – 200,000 บาท

** อัตราเฉลี่ยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปี 2556
Reference: https://bit.ly/3niMTwf

ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) คืออะไร?

ภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ ภูมิคุ้มกันรักษา เป็นทางเลือกการรักษาโรคมะเร็งวิธีหนึ่ง โดยนำหลักการในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันต่อสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย มาใช้บำบัดและรักษาโรค ซึ่งเซลล์มะเร็งก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาอยู่ในร่างกายชนิดหนึ่ง แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนที่อยู่บนเซลล์มะเร็ง ทำให้หลบเลี่ยงการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันได้ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถเอาชนะเซลล์มะเร็ง ได้ด้วยตัวเอง

การรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดจึงถูกนำมาใช้ โดยการให้ยาเพื่อกระตุ้น และปลดล็อคการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาว ช่วยให้ร่างกายสามารถ จับ กำจัด และต่อต้านเซลล์มะเร็งได้

หลักการทำงานของ ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

เป็นการรักษามะเร็งวิธีใหม่ ที่ต่างจากการรักษาแบบเดิม โดยแพทย์จะให้ยาเพิ่มภูมิคุ้มกันกับผู้ป่วย (Anti body) โดยยาที่ให้จะไม่ได้เข้าไปกำจัดเซลล์มะเร็งโดยตรง แต่จะเข้าไปขัดขวางการสร้างโปรตีนบนผิวของเซลล์ร้ายที่ใช้หลบหลีกการทำงานของเม็ดเลือดขาว และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อให้ร่างกายต่อสู้และกำจัดมะเร็งได้เอง

ผลข้างเคียงจากการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

การรักษาด้วย ภูมิคุ้มกันบำบัด มีผลข้างเคียงกับร่างกายค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆ ถือเป็นความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็ง

แต่การใช้วิธีนี้ในการรักษาอาจทำให้เกิดอาการคล้ายๆ กับโรคที่มีภูมิคุ้มกันไวมากเกินไป (Hypersensitivity) อาจไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางชนิด ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงสุด ผู้ป่วยควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดยังมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องและวิธีการนี้ถูกนำไปใช้ร่วมกับวิธีการรักษาอื่น ๆ เช่น เคมีบำบัด รังสีรักษา และ การรักษาแบบพุ่งเป้าอื่น ๆ เพื่อให้ประสิทธิภาพของการรักษาดีขึ้น

อย่างไรก็ดี ผลและโอกาสสำเร็จของการรักษานั้น ขึ้นอยู่กับระยะของโรค ชนิดของเซลล์มะเร็ง ลักษณะจำเพาะ การตอบสนองการรักษา อายุ และสุขภาพของผู้ป่วยโดยรวมด้วย

ที่มา: “ภูมิคุ้มกันบำบัด” (Immunotherapy) วิธีรักษามะเร็งที่ผลข้างเคียงน้อยว่าเคมีบำบัด” https://www.sanook.com/health/25251/

การรักษา ภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)

ด้วยแผนประกันโรคร้าย Cigna Select Care Cancer “มะเร็งเบี้ยคงที่”

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • อายุแรกเข้า 20 – 25 ปี เบี้ยเริ่มต้นเพียง 4,560 บาท/ปี (แผน L)
 • คุ้มครองโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 1,000,000 บาท
 • จ่ายค่าเบี้ยรายปีคงที่ตลอดอายุสัญญา ถึงอายุ 65 ปี
 • เลือกซื้อความคุ้มครอง การรักษามะเร็งแบบ “Immunotherapy” เพิ่มได้ สูงสุด 5,000,000 ล้านบาท

โดย Immunotherapy คือ ‘แผนเสริม‘ เมื่อซื้อประกันมะเร็งแผนปกติ หรือประกันตัวใดตัวหนึ่งของซิกน่าแล้ว สามารถเลือกซื้อ Immunotherapy On Top เพิ่มได้

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/3goDq24

#Together4MorePossibility #immunotherapy #สู้มะเร็งกับซิกน่า #ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

References

 • “Understanding Immunotherapy” https://bit.ly/2XKBBWR
 • “Immunotherapy” https://bit.ly/2XBC0uu
 • “ภูมิคุ้มกันบำบัด อีกหนึ่งทางเลือกของการรักษามะเร็ง” https://bit.ly/3glnkpS
 • “ภูมิคุ้มกันบำบัด” https://canceriec.md.chula.ac.th/immunotherapy/
 • “การรักษาโดยยาภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy)” https://bit.ly/3mic6q4
 • “ภูมิคุ้มกันบำบัด” (Immunotherapy) วิธีรักษามะเร็งที่ผลข้างเคียงน้อยว่าเคมีบำบัด” https://www.sanook.com/health/25251/
 • “ความรู้โรคมะเร็ง” https://bit.ly/3z2eN2u

Latest