Go to content

การทานของไม่มีประโยชน์หรือของอ้วนๆ เพียงมื้อเดียวไม่ได้ทำให้คุณอ้วน เช่นเดียวกันกับการทารอาหารสุขภาพเพียงมื้อเดียวก็ไม่ได้ทำให้มีหุ่นที่ดี

มาตอกย้ำกันอีกนิดก่อนมื้อเย็นนะคะ ว่า “การทานของไม่มีประโยชน์หรือของอ้วนๆ เพียงมื้อเดียวไม่ได้ทำให้คุณอ้วนขึ้นนะคะ เช่นเดียวกันกับ การทารอาหารสุขภาพเพียงมื้อเดียวก็ไม่ได้ทำให้คุณมีหุ่นที่ดี” ดังนั้นการที่เราจะลดน้ำหนักหรือดูแลรูปร่างให้ประสบความสำเร็จก็คือการทำอย่างต่อนเนื่อง และทำให้เป็นนิสัยค่ะ พยายามเข้านะคะทุกท่าน

eat-good

มาตอกย้ำกันอีกนิดก่อนมื้อเย็นนะคะ ว่า “การทานของไม่มีประโยชน์หรือของอ้วนๆ เพียงมื้อเดียวไม่ได้ทำให้คุณอ้วนขึ้นนะคะ เช่นเดียวกันกับ การทารอาหารสุขภาพเพียงมื้อเดียวก็ไม่ได้ทำให้คุณมีหุ่นที่ดี” ดังนั้นการที่เราจะลดน้ำหนักหรือดูแลรูปร่างให้ประสบความสำเร็จก็คือการทำอย่างต่อนเนื่อง และทำให้เป็นนิสัยค่ะ พยายามเข้านะคะทุกท่าน

Latest