Go to content

การลดน้ำหนักต้องเชื่อว่า ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็อยูที่นั้น

ถึงวันนี้ อาจเรียกว่าอ้วน แต่ถ้าเราพยายาม ผลของความสำเร็จ เราก็คือฟิต อย่าท้อนะคะ!! สู้ๆ

ถึงวันนี้ อาจเรียกว่าอ้วน แต่ถ้าเราพยายาม ผลของความสำเร็จ เราก็คือฟิต อย่าท้อนะคะ!! สู้ๆ

Latest