Go to content

ความอ้วนนั้นได้มาง่าย เเต่จะกำจัดนั้นยากนัก

เตือนใจอย่าทานมากไป เลือกของที่จะทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะได้ควบคุมน้ำหนักได้ และมีสุขภาพดี เพราะเวลามามาเงียบรู้ตัวอีกทีก็มีคนทักว่าอ้วนซะแล้ว สู้ๆค่ะ ใจเย็นๆถึงจะกำจัดยากแต่ก็สามารถทำได้ค่ะ

qoute-11

เตือนใจอย่าทานมากไป เลือกของที่จะทานให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมจะได้ควบคุมน้ำหนักได้ และมีสุขภาพดี เพราะเวลามามาเงียบรู้ตัวอีกทีก็มีคนทักว่าอ้วนซะแล้ว สู้ๆค่ะ ใจเย็นๆถึงจะกำจัดยากแต่ก็สามารถทำได้ค่ะ

Latest