Go to content

จะกินอะไรโปรดใช้สติ เพราะตอนกินง่ายกว่าตอนเบิร์นออก

อย่ากินจนขนาดสติ

diet-qoute-20

เตือนใจคนชอบกินพร่ำเพรื่อ จะกิน กินแต่พอดี เลือกของกินกันหน่อย เพราะแต่ละกิโลที่จะลดนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆต้องอาศัยความพยายาม และการมีวินัยสูงมาก

Latest