Go to content

“ทำไม่ได้จริงๆ หรือ ยังไม่ได้อย่างจริงจัง”

ก่อนจะโทษโน่น นั่น นี้….”โครงใหญ่”…”กรรพันธ์”….”ก็นิสัยเป็นงี้”…..”แฟนชวน”….”ขัดเพื่อนไม่ได้”…..”จะลดทำไม”….”แก่แล้วลดไม่ลง”…..”ก็เป็นงี้ตั้งแต่เกิด”…..

Yes- you-can

ก่อนจะโทษโน่น นั่น นี้….”โครงใหญ่”…”กรรมพันธ์ุ”….”ก็นิสัยเป็นงี้”…..”แฟนชวน”….”ขัดเพื่อนไม่ได้”…..”จะลดทำไม”….”แก่แล้วลดไม่ลง”…..”ก็เป็นงี้ตั้งแต่เกิด”…..

ถ้าคุณเคยเจอคำพูดแบบนี้ในใจทุกครั้งที่ลดและการลดลดนั้นไม่สำเร็จ ลองถามตัวเองจริงๆว่า “ทำไม่ได้จริงๆ หรือ ยังไม่ได้อย่างจริงจัง” การลดน้ำหนักให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั้นต้องใช้เวลา เพราะอย่างที่เคยพูดซ้ำๆอยู่เสมอว่ามันไม่ได้ทำให้สำเร็จได้ในเวลาอันสั้น มันต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยในการรับประทาน ในการใช้ชีวิตไป ดั้งนั้นต้องจริงจังและตั้งใจมากๆ แรกๆคนรอบข้างอาจไม่เข้าใจบ้าง แต่ถ้าหากเราทำต่อเนื่องให้เค้าเห็นความตั้งใจ วันนึงเค้าก็จะหันมาศรัทาในความมุ่งมั่นของเราค่ะ เป็นกำลังใจค่ะ

Latest