Go to content

สร้างกำลังใจเวลาที่เหนื่อยหรือท้อกับการออกกำลังกาย

เคยไหมเวลาออกกำลังกายมากๆจะเหนื่อยและท้อ และทำให้ไม่อยากไป หาและสร้างแรงกำลังใจโดยการดูแผนภูมินี้สิคะ ง่ายๆเลยก็แค่ “SAY YES” การออกกำลังกายไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์จริงๆ

diet-qoute21

เคยไหมเวลาออกกำลังกายมากๆจะเหนื่อยและท้อ และทำให้ไม่อยากไป หาและสร้างแรงกำลังใจโดยการดูแผนภูมินี้สิคะ ง่ายๆเลยก็แค่ “SAY YES” การออกกำลังกายไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์จริงๆ

Latest