Go to content

สลัดไม่อ้วน อ้วนที่ Topping

ใครมีพฤติกรรม แบบนี้จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะสลัดจริงๆแล้วดีต่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก แต่จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่มาใส่ และน้ำสลัดให้ดีค่ะ  เพราะนั้นอาจเป็นหลุมพลางทำให้เรานำพาไขมันเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว

กินสลัดลดความอ้วน

ใครมีพฤติกรรม แบบนี้จำเป็นต้องเปลี่ยน เพราะสลัดจริงๆแล้วดีต่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนัก แต่จำเป็นต้องเลือกสิ่งที่มาใส่ และน้ำสลัดให้ดีค่ะ  เพราะนั้นอาจเป็นหลุมพลางทำให้เรานำพาไขมันเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว

Latest