Go to content

อย่าลดน้ำหนักเพื่อใคร เเต่จงลดเพื่อตัวเอง

จงลดน้ำหนักเพื่อตนเอง เพื่อมองหุ่นสวยสุขภาพดีให้ตัวเอง

in-00072-w

การสร้างแรงบันดาลใจในการลดน้ำหนักนั้น จงตั้งใจไว้ว่าจะทำเพื่อตัวเอง ไม่ได้ทำเพราะใคร เพราะจะทำให้เราทำได้นานและต่อเนื่อง จงรักตัวเองโดยการให้สุขภาพร่างกายที่ดี

Latest