Go to content

เพื่อนเเท้ก็เหมือนไขมัน ที่จะอยู่เคียงข้างเราเสมอ

Best friends are like fat things. They stick together. ร่างกายของเรายังไงก็ต้องมีไขมัน แต่หน้าที่ของเราคือควบคุมไขมันให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อหนุ่นสวยและสุขภาพดี

qoute-08

Best friends are like fat things. They stick together.
ร่างกายของเรายังไงก็ต้องมีไขมัน แต่หน้าที่ของเราคือควบคุมไขมันให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อหนุ่นสวยและสุขภาพดี

Latest