Go to content

เเพ้มาเจ็ดครั้งไม่สำคัญ เเค่เริ่มต้นครั้งที่เเปดก็มีโอกาส

“แพ้มาเจ็ดครั้งไม่สำคัญ แค่เริ่มต้นครั้งที่แปดก็มีโอกาส” การลดน้ำหนักเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลยคน ผึ้งเองก็ทำมาล้วหลายครั้งหลายวิธี แต่ก็ยังไม่ยอมหยุด ดังนั้นผลเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่าเราพยายาม เป็นกำลังใจค่ะ

qoute-14

“แพ้มาเจ็ดครั้งไม่สำคัญ แค่เริ่มต้นครั้งที่แปดก็มีโอกาส” การลดน้ำหนักเป็นเรื่องยากสำหรับใครหลยคน ผึ้งเองก็ทำมาล้วหลายครั้งหลายวิธี แต่ก็ยังไม่ยอมหยุด ดังนั้นผลเป็นอย่างไรไม่สำคัญเท่าเราพยายาม เป็นกำลังใจค่ะ

Latest