Go to content

ไม่อยากอ้วนอย่าใช้คำว่า”ไม่เป็นไร”บ่อยเกินไป

เชื่อไหม ประโยคสั้นๆ “ไม่เป็นไร” สามารถทำให้การลดน้ำหนักของเราล้มเหลวได้ เพราะหากเราติดคำว่าไม่เป็นไรและใช้มันอย่างพร่ำเพรื่อ จะทำให้เกิดเป็นนิสัย จากชิมเล็กน้อย จนสุดท้ายก็ติดการทานอาหารอ้วนๆเหมือนเดิม

diet quote 004

เชื่อไหม ประโยคสั้นๆ “ไม่เป็นไร” สามารถทำให้การลดน้ำหนักของเราล้มเหลวได้ เพราะหากเราติดคำว่าไม่เป็นไรและใช้มันอย่างพร่ำเพรื่อ จะทำให้เกิดเป็นนิสัย จากชิมเล็กน้อย จนสุดท้ายก็ติดการทานอาหารอ้วนๆเหมือนเดิม

Latest